Сервис

1. Услуги што ги нудиме

Обезбедете OEM и ODM услуги.
Обезбедете FAT услуга.
Обезбедете услуга за посета на фабрика.
Обезбедете сервис за резервни делови.
Обезбедете услуга за гаранција на опремата.

2.Професионални услуги

Обезбедете OEM и ODM услуги.
Обезбедете FAT услуга.
Обезбедете услуга за посета на фабрика.
Обезбедете сервис за резервни делови.
Обезбедете услуга за гаранција на опремата.

Сервис