Нашиот сертификат

Батерија-CE

Батерија-CE

PDU-CE

PDU-CE

Стабилизатор на напон-CE

Стабилизатор на напон-CE

UPS-CE

UPS-CE

Сертификат за кредитен рејтинг на претпријатие-англиски

ААА кредитно претпријатие

Сертификат за корпоративен кредитен рејтинг + англиски јазик

Сертификат за кредитен рејтинг

Сертификат за систем за управување со животната средина-англиски

Сертификација на системот за управување со животната средина ISO14001

Сертификација на системот за управување со здравјето и безбедноста при работа-англиски

ISO45001 сертификација на системот за управување со здравјето на трудот

Сертификација на системот за управување со квалитет-англиски јазик

Сертификација на системот за управување со квалитет ISO9001

Сертификат за усогласеност

Сертификат за усогласеност

СЕРТИФИКАТ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ2

Сертификат за усогласеност