Инженерски случај

Пакет и транспорт

Пакет и транспорт:

1.Проект за компјутерска соба на Центарот за податоци за клиенти во Кина

1.Проект за компјутерска соба на Центарот за податоци за клиенти во Кина

2.Израелски проект за напојување на домаќинствата
 

2.Израелски проект за напојување на домаќинствата

3. Проект за компјутерска соба на Хаити Телеком
 

3. Проект за компјутерска соба на Хаити Телеком

4.Проект на единицата за дистрибуција на електрична енергија во САД PDU

4.Проект на единицата за дистрибуција на електрична енергија во САД PDU

5. Сенегал регулиран проект за напојување

6.Перу UPS-напојување проект

6.Перу UPS-напојување проект

6.Перу UPS-напојување проект